การคืนสินค้า

เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

1) สินค้าที่มีการลดราคา หรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆ

2) ทางเราขออนุญาตไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้า ถ้า

  • สินค้าที่ส่งกลับมา มีร่องรอยการใช้งาน หรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป หรือไม่มีถุง และ tag ติดกับตัวสินค้ากลับมาด้วย
  • ตราที่ประทับบนกล่องส่งสินค้า มีอายุเกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง ยึดตามวัน เวลาที่ระบุจากไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก

*หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้ว ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสินค้า และจะทำการส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าต้องเป็นฝ่ายออกค้าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับเอง

3) เมื่อทางเราได้รับสินค้าแล้ว และตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ทางลูกค้าได้ให้ไว้ (หลังจากมีการเช็คสินค้าเรียบร้อยจากทางร้าน ทางร้านจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ)

4) เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทาง VZ ถือเป็นที่สินสุดในทุกกรณี

5) สินค้าประเภทรองเท้าที่ซื้อจากทาง VZ จะมีการรับประกันสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าลดราคา หรือสินค้าที่ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม (ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า)

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1) โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 081 295 9628 (ในเวลาทำการปกติ) และทางลูกค้าจะต้องทำการส่งคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ทำการส่งคืน

2) ส่งสินค้ากลับ โดยเขียนรายละเอียด และสาเหตุของการคืนสินค้า พร้อมชื่อ และเบอร์ที่สามารถติดต่อได้

3) แจ้ง Tracking No. กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 081 295 9628 (ในเวลาทำการปกติ) หรืออีเมล์ contact@vzstyle.com

4) หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา โดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมล์แล้ว ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้

5) ที่อยู่ในการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อคืนได้โดยตรงที่สำนักงานใหญ่ได้ทันที ณ. บริษัท vzstyle.com จำกัด เลขที่ 33,35 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครฯ 10150.