การเปลี่ยนสินค้า

กรณีเปลี่ยนสินค้า

1) ลูกค้าทำการส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนพร้อมแนบบิล ใบเสร็จการสั่งซื้อของทางร้านมาพร้อมกับพัสดุ พร้อมเขียนสาเหตุการของการเปลี่ยนสินค้า ชื่อ และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ หลังบิล ใบเสร็จ

2) ลูกค้าที่ไม่มีบิล ใบเสร็จ สามารถเขียนรายละเอียด และชื่อที่ใช้สั่งซื้อ เบอร์โทร ลงในกระดาษมาพร้อมกับพัสดุ

3) ในกรณีที่ไม่มีบิล ใบเสร็จ แนบมากับพัสดุ ทางร้านขอคิดค่าบิล ใบเสร็จการสั่งซื้อ 50 บาท เนื่องจากการไม่มีบิล ใบเสร็จการสั่งซื้อแนบมา ทำให้ทางร้านไม่สามารถทราบรายละเอียด ลำดับหมายเลขการสั่งซื้อ และชื่อของลูกค้าได้ ลูกค้าอาจจะตกหล่น และทำให้การดำเนินการเปลี่ยนพัสดุของลูกค้าล่าช้าลง

4) หากสินค้าที่ส่งกลับมาเปลี่ยน มีรอยเปื้อน ทางร้านมีค่าบริการซัก-รีด 100-300 บาท (ค่าบริการซัก-รีดขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

5) สินค้าต้องมีป้าย tag มากับสินค้า ถ้าลูกค้าดึงออกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในทุกกรณี

6) ลูกค้าได้รับสินค้าครบ 7 วันแล้ว ทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า

1) ค่าดำเนินการเปลี่ยนสินค้าครั้งละ 100 บาท พัสดุไม่เกิน 2 ชิ้น (ค่าดำเนินการ ค่ารถขนพัสดุ ค่าพัสดุ) สินค้าชิ้นที่ 3 เป็นต้นไป คิดค่าน้ำหนักเพิ่ม ชิ้นละ 10-20 บาท (เฉพาะค่าน้ำหนัก)

2) ลูกค้าเป็นฝ่ายชำระ โอนเช้าบัญชีเท่านั้น ไม่แนบเงินสดมากับตัวสินค้า เนื่องจากการแนบเงินสดมากับพัสดุนั้น อาจหายได้ ทางปณ. ไม่อนุญาต และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

3) ลูกค้าส่งพัสดุแล้ว แจ้งเลข Tracking No. พร้อมสลิป มายังอีเมล์ contact@vzstyle.com หรือที่เบอร์ 081 295 9628

4) ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแบบสินค้าได้ในทุกกรณี

5) สินค้าที่เปลี่ยนจะจัดส่งภายใน  5 วันทำการปกติ หลังจากการตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว